2013-2014 Diyanet Vakfı Burs Başvurusu Yapmak

Sponsorlu bağlantılar

2013 2014 Diyanet Vakfı Burs başvuru, 2013 Diyanet Vakfı Bursu başvurusu, 2013 Türk Diyanet Vakfı Bursu başvuru işlemleri, 2014 Türkiye Diyanet Vakfı Burs başvuruları tarihi…

Diyanet Vakfı her sene öğrencilere burs açıyor.Kredi ve burs arayan öğrenciler için eokulsinav.com olarak bizde diyanet vakfı’nın açacağı bursu takip etmekteyiz.Duyuru yapıldığı anda sizler için paylaşacağız.

2013-2014 Diyanet vakfı burs başvuruları başladı;

Diyanet vakfı internet sitesinden yapılan duyuruda burs başvuru formuda açıklandı.Genel şartlar paylaşılmış.Sizlere bunu paylaşayım ardından altta verdiğim bağlantıdan burs başvurunuzu yapabileceğiniz bağlantıyı vereyim.

DİYANET VAKFI İNTERNET ADRESİNDE YER ALAN ŞARTLAR VE BAŞVURU FORMU ŞU ŞEKİLDE;

GENEL ŞARTLAR
ÖNEMLİ UYARI: Öğrenciler aşağıdaki Burs Türlerinden kendilerine uygun olan sadece birisini belirledikten sonra Müracaatını elektronik ortamda gerçekleştirecektir. Bu sebeple, Başvurunuzu yapmadan önce kılavuzu dikkatlice okuduktan sonra “Elektronik Başvuru Formunu” doldurunuz.

1- GENEL BURS
Yurtiçindeki Devlet Üniversitelerine ilk defa eğitime başlayanlar ile bir üst sınıfa başarısız dersi olmadan geçenlerden Vakfımıza müracaat eden ve aşağıda belirtilen puanlama kriterlerine göre en yüksek puan alan öğrenciden başlamak suretiyle sıralama yapılacaktır. Buna göre belirlenecek her bir aileden bir öğrenci olmak kaydıyla 2013-2014 öğretim yılına mahsus olmak üzere 8 ay süreyle (Kasım-Haziran) aylık net 100’er TL Genel Burs verilecektir.

Değerlendirme Kriterleri
İmam Hatip Lisesi Mezunu veya Hafız Öğrenciler
Annesi/Babası Diyanet İşleri Başkanlığı veya Türkiye Diyanet Vakfı Personeli Olan Öğrenciler
Ailesinin ikamet etmiş olduğu İl dışında okuyan öğrenciler
Annesi ve Babası Sosyal Güvenlik Kurumu (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı ) kapsamında olmayanlar veya Anne ve Babanın aylık maaşları toplamı, (Anne-Baba dahil olmak üzere) bakmakla yükümlü olduğu fert sayısına bölündüğünde öğrenci başına düşen net gelir aşağıda belirtilen tutar aralığına göre işaretlenmesi gerekmektedir.

Annesi ve Babası SGK Kapsamında olmayanlar
Öğrenci başına düşen Net geliri 0 – 199 TL arası olanlar
Öğrenci başına düşen Net geliri 200 – 399 TL arası olanlar
Öğrenci başına düşen Net geliri 400 – 599 TL arası olanlar
Öğrenci başına düşen Net geliri 600 – 799 TL arası olanlar
Öğrenci başına düşen Net geliri 800 – 999 TL arası olanlar

Yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıranların yerleşme puanı 400 ve üzeri olan öğrenciler (ilahiyat fakültesi dışındakilere 450 ve üzeri) ile ara sınıflar için YÖK’ün Eşdeğer Kabul ettiği 100’ lük sistem üzerinden 70 ve üzeri puanla bir üst sınıfa geçen öğrenciler
% 40 ve Üzeri Engelli Öğrenciler
Yetim veya Öksüz öğrenciler
Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesine bağlı Öğrenci Yurtlarında kalan öğrenciler
* Açık öğretim fakültesinin örgün öğretim bölümleri dışında kalanlar, yabancı uyruklu öğrenciler, Askeri/Polis okulları, Master/Doktora ile Uzaktan eğitim programındaki öğrenciler hariç.

2- ÖZEL DESTEK BAŞARI BURSU
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakfımızın faaliyetlerine öğrencilik süresince ve mezun olduktan sonra da gönüllü olarak yardımcı olmaları maksadıyla (gerektiğinde bu öğrencilerden uygun görülenler mezun olduktan sonra Vakfımız bünyesinde de istihdam edilebileceklerdir.)

İmam-Hatip Lisesi Mezunu veya Hafız olan öğrencilerden seçilmek kaydıyla, Hukuk, Tıp, Mühendislik (Yerleşme Puanı 350 ve üzeri olan Vakfımızca uygun görülecek Mühendislik Bölümlerinden), Mimarlık ve İlahiyat Fakültelerinde öğrenim gören ve üniversiteye ilk defa 2013 yılında kayıt yaptıran öğrenciler içerisinden müracaat edenlerin ÖSYM yerleşme puan sıralamasına göre en yüksek puan alan öğrenciden başlamak suretiyle belirlenecek öğrencilere* (bir üst sınıfa başarısız dersi olmadan dönem sonu not ortalaması YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği 100’lük sistem üzerinden 70 ve üzeri puanla geçmek şartıyla) normal öğrenim süresince 8 ay süreyle (Kasım-Haziran) 300’er TL Özel Destek Başarı Bursu verilecektir.

* Bu öğrencilere özgü Şubelerimiz ve Vakıfça düzenlenecek her türlü faaliyet ve programlara katılma ile verilecek akademik çalışmaları yerine getirme zorunluluğu bulunmaktadır.

3- LİSANSÜSTÜ – AKADEMİK BURSU
Akademik seviyede eleman yetiştirilmesi maksadıyla,

İmam-Hatip Lisesi Mezunu veya Hafız olup yurtiçinde herhangi bir İlahiyat Fakültesinde Yükseklisans – Master veya Doktora öğrenimlerine ilk defa 2013 yılında kayıt yaptıran ve SGK Kapsamında herhangi bir işte çalışmayan (Din Görevlileri hariç) öğrencilerden;

– Lisans Bitirme Notu, Dil Puanı ve Akademik ve Lisansüstü Eğitim (ALES) sınavlarının ortalamasına göre en yüksek puan alan öğrenciden başlamak suretiyle belirlenecek Yükseklisans-Master öğrencilerine 300’er TL burs verilecektir.

(Bu öğrencilerin her kayıt yenileme döneminde öğrenimlerinin devam ettiğini ve SGK Kapsamında herhangi bir işte çalışmadıklarını belgelemeleri gerekmekte olup, bu öğrencilere normal öğrenim sürelerince uzatma olmaksızın toplam 2 yıl üzerinden her yıl 8 ay süreyle ödeme yapılır.)

– Yüksek Lisans Bitirme Notu, Dil Puanı ve Akademik ve Lisansüstü Eğitim (ALES) sınavlarının ortalamasına göre en yüksek puan alan öğrenciden başlamak suretiyle belirlenecek Doktora öğrencilerine 500’er TL burs verilecektir.

(Bu öğrencilerin her kayıt yenileme döneminde öğrenimlerinin devam ettiğini ve SGK Kapsamında herhangi bir işte çalışmadıklarını belgelemeleri gerekmekte olup, bu öğrencilere normal öğrenim sürelerince uzatma olmaksızın toplam 4 yıl üzerinden her yıl 12 ay süreyle ödeme yapılır)

*Bu öğrencilere özgü Şubelerimiz ve Vakıfça düzenlenecek her türlü faaliyet ve programlara katılma ile verilecek akademik çalışmaları yerine getirme zorunluluğu bulunmaktadır.

4- ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUĞU BURSU
Yurtiçindeki Devlet Üniversitelerine ilk defa eğitime başlayanlar ile bir üst sınıfa başarısız dersi olmadan geçenlerden Vakfımıza müracaat edenler içerisinden belirlenecek Şehit veya Gazi Çocuğu öğrencilerine 2013-2014 öğretim yılına mahsus olmak üzere 8 ay süreyle (Kasım-Haziran) aylık net 100’er Sosyal içerikli Burs verilecektir.

Bu öğrencilerin seçimi; 2013 yılında ilk defa kayıt yaptıran öğrenciden başlamak suretiyle ÖSYM Yerleşme Puanına göre en yüksek puan alan öğrenciden başlamak süretiyle sıralama yapılır, kontenjanın yine de dolmaması halinde ara sınıf öğrencilerin dönem sonu not ortalamasına bakılarak sıralama yapılır.

MÜRACAAT ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
– Müracaatlar 16 Eylül 2013 tarihinde başlayacak olup, 16 Ekim 2013 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir.

– Müracaatların değerlendirilmesi elektronik ortamda doldurulan formdaki bilgilere göre yapılacağından müracaatların hatasız, eksiksiz, başvuru kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Aksi halde herhangi bir düzeltme yapılamayacağından konu ile ilgili yazılı ve sözlü talepler dikkate alınmayacaktır.

– Belirlenen süre içerisinde herhangi bir sebeple elektronik ortamda müracaat yapamayan öğrencilerin yazılı talepleri dikkate alınmayacaktır.

– Başvuru kılavuzunda açıklanan şartları taşımadığı hâlde müracaat eden öğrencinin ismi aday burs listesinde ilan edilmiş olması öğrenciye kesin burs alma hakkı tanıdığı anlamına gelmez.

– Her bir öğrencinin sadece bir defa müracaat hakkı bulunduğundan, aday öğrenciye ait kimlik bilgilerinin mutlaka nüfus cüzdanına uygun olması, ayrıca T.C. Kimlik numarasının mutlaka doğru olarak yazılması gerekmektedir.

– Yapılan değerlendirme sonucunda aday burs kazanan öğrencilerden müracaatlarındaki beyanlara istinaden istenecek belgeler ile elektronik ortamda yapılan müracaatların karşılaştırılması sonucunda beyana uymayan bir durum tespit edilenlerin müracaatları iptal edilecektir.

– Genel Burs Kategorisi öğretim yılı ile sınırlı olduğundan 2012-2013 öğretim yılında Vakfımızdan bu kategoriden burs alan öğrenciler müracaatlarını yenileyeceklerdir.

– Genel Burs kategorisinde öğrenci başına düşen net gelir hesaplaması yapılırken ailenin Eylül 2013 ayına ait aylık maaşları toplamı, aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fert sayısına (Anne-Baba dahil) bölünerek hesaplama yapılacaktır.

– Açıköğretim fakültesinin örgün öğretim bölümleri dışında kalan öğrencilerin, Yabancı Uyruklu öğrencilerin, Askeri/Polis okulları öğrencilerin, Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrencilerin ve Uzaktan Eğitim programındaki öğrencilerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

– Öğretim kurumundan ayrılmanız, çıkarılmanız veya geçici olarak uzaklaştırılmanız, kayıt dondurmanız ile doktora veya master kategorisinde müracaat eden din görevlileri hariç asgari ücret ve üzeri düzeyde devamlı gelirle herhangi bir işte çalıştığınız tespit edilmesi halinde bursunuz iptal edilir.

– Vakfımızca verilen burslar karşılıksızdır.

– Bursiyerler ile ilgili ihtiyaç duyulması halinde bilgilendirme ve yazışmalar e-mail adresinden yapılacağından, müracaat formundaki mail kısmına aktif olarak kullandığınız maili mutlaka doldurmanız gerekmektedir.

– Müracaat ettikten sonra müracaat tarihleri arasında başvuru güncellemesi yapabilirsiniz.

– Hesap numaraları öğrencilerin kendi adlarına olması gerekmektedir. (Velisi veya başkası adına açılan hesap numarası olmayacaktır.)

(Bursiyerlere ait ödemeler sadece 00158 ile başlayan Vakıfbank Bankomat Hesap Numaralarına yapılmaktadır. Farklı bankalara ait hesap numaralarına burs çıksa dahi ödeme yapılamayacaktır.)

SONUÇLAR: Değerlendirme sonuçları Kasım 2013 ayı içerisinde diyanetvakfi İNTERNET adresinde ilân edilecektir.

Başvuru FORMU için tıklayınız…

1- Başvurunuzu nasıl yapacaksınız.eokulsinav.com ziyaretçileri için bunuda anlatalım.Üstte yer alan linke tıklayınız.
Açılan pencerede yer alan şartları iyi okuyunuz ve kendinize uyan kritere göre alta verdiğim resimdeki gibi 1 yazan kısmı işaretleyip devam butonuna tıklayınız.

diyanet vakfı burs başvuru formu

diyanet vakfı burs başvuru formu

2- Açılan pencerede genel burs,özel destek başarı bursu,lisansüstü akademik burs,şehit ve gazi çocuğu bursu olmak üzere 4 burs türü var.Bunlardan şartları size uyan olanı yani almak istediğiniz ve şartı size uyanı için başvuru formu seçeneğine tıklıyorsunuz.Ekran görüntüsü şu şekilde ;

diyanet vakfı bursu başvuru

diyanet vakfı bursu başvuru

Bu adımdan sonra zaten açılan pencerede kişisel bilgileriniz çıkmakta gerekli alanları doldurup “Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğunu Onaylıyorum Beyanıma aykırı bir durum tespit edilmesi halinde müracaatımın iptal edileceğini kabul ediyorum.” kutucuğunu işaretleyip devam diyorsunuz.

Diyanet vakfı hakkında bilgiler vermeye devam edeceğiz.Facebook ve twitter sayfamızı beğenin anlık bilgilerden haberdar olun.Ayrıca yorumlarınızla da takıldığınız yerlerde soru sorabilirsiniz.

There are 29 comments for this article
 1. Rabia at 10:00

  Çorum Hitit Üniversitesinin üniversite bilgileriniz arasında olmayışı kayıt yapmamızı engelliyor. lütfen ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİNİ YOK SAYMAYALIM !

 2. gülden at 09:54

  bu formun içinde neden çorum hitit üniversitesinin adı yok. ?!!! kayıt olamıyoruz LÜTFEN İŞİNİZİ CİDDİYE ALIP DÜZGÜN YAPIN !!!…

 3. fatmanur at 18:13

  iyi günler ben hazril okudm smdı bırıncı sınıfa gectm ilahyt okyrm bnm hangı bursa basvrmam gerek hazrlk okdgm ıcın unıde ogrencı kaytlı degıldm bu sene ogrencı olrk gozkyrm ve gecis notum onmli degil resmı degil yanı.öss puanımı mı yazmaylm bu konu hakknda bili verrmsnz ? ben bu yuzdn özel destek basvuru formna kayıt oldum yanls mı olur.bilgi verrmsnz

 4. fatma gül at 14:41

  ya çıkma ihtimali ne kadar?imam hatip mznuyum ilhyat okuyorum aileden ayrı bı memlekette babamın maası 1900 abim evli ve o da bızımle yasıyor o da üniversite öqrencısı??kız kardesmde orta öqretim okuyr.

 5. derya at 11:24

  ya ben başvuru yapıyorumda 2. senem puanım yazılmıyorum 70.25 5 lik sistemine göre de yazdım. lütfen cevap verir misiniz ?

 6. ZEHRA at 12:34

  Saygıdeger Diyanet Vakfı Mensupları!!! Her yıl oldugu gibi bu yıl da bizi şaşırtmayı başardınız .Zaten belli bir sisteminiz olmadıgı icin her seferinde bizleri dısarıda bırakacak sekılde yeni yeni kriterler ortaya kodunuz. ben son sınıfım, ilahiyat ögrencisiyim ve babam imam, yani memur oldugu için kaç yıldır basbakanlık cıkmıyo . Bizler de hep yanımızda diyanet vardır bize destektir ümidi ile yeni yıla basladık. Ama her yıl oldugu gibi bu yıl da bizi şoka ugratacak yeni bir kriter koydunuz! Üstelik en çok ihtiyacımız oldugu yılda böyle bir durumla karsılaşmak cidden büyük bir hayalkırıklıgı.Tesekkur ederiz biz meslektaları(ilahiyatlıları) kendinizden uzaklaştırdıgınız icin.Ne diyeyim yine de allah razı olsun emekleriniz için .

 7. kazım at 20:41

  burs başvuru bitiş tarihi ayın kaçına kadar arkadaşLar ? bir de Vakıfbank’a ait bankomat numaram yok ne yapmam gerekiyor ?

 8. fuat at 16:04

  selam aleykum ben burs başvurusu yaptım ama yanlışlıkla bir bilgimi yanlış girdim onu nasıl düzeltebilirim lütfen bilgi almak istiyorum

 9. HİCRAN at 15:43

  selamun aleykum arkadaslar su vakıfbank olayını anlamadım gönderdim ancak vakıfbank dısında hesabı olanlara burs verilmiyor gibilerinden bir kaide var bilgilendirirseniz sevinirim.

 10. hüseyin at 10:19

  diyanet vakfını anlamakta çok zorlanıyorum.lisans üstü burs kriterlerini okuduğumda bu senede çok şaşırdım.adayları öyle tabulaştırıyoruzki .neymiş ilahiyatta yüksek lisans yapma şartı var.illaki burs almak için diyanet personeli çocuğunu ilahiyattamı okutmalı.

 11. yasemin at 00:26

  diyanet bursuna nasl bsvru yapılıyo sadce ilahiyat ögrencilerinemi veriliyo ve ne kadr zamnda ne kdr burs veriyrlar acaba blgi alablir miyim

 12. kazım at 21:14

  Allah aşkına bu bizim diyanet vakfı ne iş yapar.Türkiyenin en büyük ve en zengin vakfı olmasına rağmen, din görevlilerinin çocuklarına dahi burs vrmekten kaçınıyorsa,verdiği zamanda sadaka i fıtır gibi veriyorsa acaba başkalarına ne gibi faydası var merak ediyorum.DEVLET BÜYÜKLERİ BUNA EL ATMALI.

  • eokul at 01:01

   Önceki sene başvurular aralık ayı sonunda başlamış ve 20 ocak itibari ile bitmişti.Bu sene ne zaman olur bilinmez fakat bu tarihlere yakın olur.Sitemizi takipte kalın anlık takip etmekteyiz burs durumunu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>