Kuvvet ve Hareket

Bir cisme kuvvet uygulamak, cisimlerin hareket durumlarını ve şekillerini değiştirebilir. Dolayısıyla kuvveti şekil, hız ve yön değiştiren bir etki olarak tanımlamak mümkündür. Diğer bir deyişle duran bir cismi harekete geçirebilen, hareket halindeki cisimleri durdurabilen ve cisimlerin üzerinde şekil değişikliği oluşturabilen etkiye kuvvet denir.

Kuvvetin cisimlerin üzerinde iki türlü etkisi vardır. Bunlar, etki ettiği cismin şeklini değiştirmesi, cisimlerin döndürülmesi ve esnek cisimlerin uzatılıp sıkıştırılması ve hareket halindeki cisimlerin hızında değişiklikler yapması gibi olayları içine alan statik veya dinamik etkidir.

  • Kuvvetin kaynağı enerjidir. Başka bir ifadeyle enerji olmadan kuvvetten söz edilemez. Şayet kuvvet etki cismi uygulandığı doğrultuda hareket ettirebilirse fiziksel anlamda iş yapılmış olur.
  • Kuvvetin sembolü F dir. Ancak üzerine sağa doğru bir vektör işareti eklemeyi unutmayın. Kuvvetin birimi ise Newton’dur.
  • Kuvvet vektörel bir büyüklük olduğuna göre yönü, şiddeti, uygulama noktası ve doğrultusu vardır. Ayrıca kuvvet dinamometre ile ölçülür. Şimdi kuvvet ile ilgili aşağıdaki testi çözerek bu konuda hangi kavram yanılgılarına sahip olduğunuzu öğrenin.

0 oylar, 0 ortalama

Başarılar

Görev tamam!


Oluşturma tarihi Tarafından admin

Kuvvet ve Hareket

1 / 10

1) Yer değiştirme ve alınan yol ile ilgili,

I. Birimi metre (m) dir.

II. Vektörel bir büyüklüktür.

III. Cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki en kısa mesafedir

Yargılarından hangileri yalnızca alınan yol kavramı için doğrudur?

2 / 10

2) Hız ve sürat kavramları ile ilgili,

I. Skaler büyüklüklerdir.

II. Hız temel büyüklük, sürat ise türetilmiş büyüklüktür.

III. Birimleri aynıdır.

Yargılarından hangileri her iki kavram için de doğrudur?

3 / 10

3) Bir bisikletli süratini değiştirmeden dairesel bir pistte tur atmaktadır.

İki tam tur attığı anda bisikletli ile ilgili,

I. Aldığı yol sıfırdır.

II. Yer değiştirmesi aldığı yoldan küçüktür.

III. Ortalama hızının büyüklüğü, ortalama süratinden büyüktür.

Yargılarından hangileri doğrudur?

4 / 10

4) Sürtünmesiz ortamda düz bir zemin üzerinde hareketsiz halde bulunan 2kg’lık K cismine sabit 10N büyüklüğünde bir kuvvet uygulanmaya başlanmıştır. t=3 anında kuvvet kaldırılmıştır. Buna göre cismin 6.saniyenin sonundaki hızı kaç m/s'dir?

5 / 10

5) Doğrusal bir yolda başlangıçta aynı noktada olan A ve B araçlarının hız zaman grafikleri yandaki gibidir.

Buna göre (0-t) zaman aralığında,

I. Araçlar arası uzaklık değişir.

II. Araçların aldıkları yollar eşittir.

III. Araçlar zıt yönde hareket etmektedir.

Yargılarından hangileri yanlıştır?

6 / 10

6) Doğrusal bir yörüngede hareket eden bir aracın konum-zaman grafiği yandaki gibidir.

Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

7 / 10

7) Aşağıdakilerden hangisi kuvveti tam olarak ifade eder?

8 / 10

8) Kuvvet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

9 / 10

9) Şekildeki A noktasından harekete başlayan bir sporcu C noktasından geri dönerek B noktasında su molası veriyor.

Sporcunun bu süre içerisinde aldığı yol ve yer değiştirmesi nedir?

10 / 10

10) 10N’luk bir kuvvetin etkisinde hareket eden bir araçtan belirli bir t anında kuvvet kaldırılıyor. Buna göre aracın t anından sonra yaptığı harekete dair,
1-Önce yavaşlar, sonra durur.
2-Sabit hız ile hareketine devam eder.
3-Sabit ivme ile hareketini sürdürür.
Yargılarından hangileri doğrudur? (Sürtünmeler ihmal edilecektir)

Skorunuz

The average score is 34%

0%

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top