Kuvvet ve Hareket

Kuvvet, bir cismin hareketini veya duruşunu değiştirmek veya devam ettirmek için uygulanan bir etkidir. Fizikte kuvvet, bir cismin hızını, yönünü veya şeklini değiştirebilen bir etkidir. Kuvvet, genellikle bir cisim üzerine uygulanan bir etki olarak tanımlanır ve bu etki, cismin kütlesi ve ivmesi ile ilişkilidir. Kuvvet, bir nesnenin hareketine veya dengesizliğine sebep olabilir. Kuvvetler, birçok farklı türde olabilir, örneğin yerçekimi, elektriksel kuvvet, manyetik kuvvet gibi. Fizikte kuvvetlerin büyüklüğü, yönü ve etkileşim şekli çeşitli denklemler ve yasalarla tanımlanır.

hareket ve kuvvet

Kuvvet ile ilgili Kavram Yanılgıları Nelerdir?

Kuvvet kavramıyla ilgili bazı yaygın kavram yanılgıları şunlar olabilir:

 1. Kuvvetin Sadece Hareketi Sağladığı Yanılgısı: Kuvvet sadece bir cismin hareketini sağlar yanılgısı oldukça yaygındır. Oysa Newton’un ikinci hareket yasasına göre, kuvvet bir cisme hareket kazandırmanın yanı sıra onun hızını değiştirebilir veya ona ivme kazandırabilir.
 2. Hareketin Olmadığı Durumlarda Kuvvet Yoktur Yanılgısı: Bir cismin hareket etmediği durumlarda kuvvetin var olmadığı düşünülür. Oysa cisimlerin durgun durumda olmaları, durağan bir denge durumunda olmaları için bile kuvvetlerin etkileşimine ihtiyaçları vardır. Örneğin, bir kitabın masanın üstünde durması için yerçekimi kuvveti gereklidir.
 3. Kuvvetin Sadece İtişme Niteliğinde Olduğu Yanılgısı: Kuvvet genellikle itme veya çekme şeklinde düşünülür, ancak kuvvetin sadece bu şekillerde olmadığı unutulabilir. Örneğin, sürtünme kuvveti, manyetik kuvvetler gibi çeşitli kuvvet türleri vardır.
 4. Kuvvetin Büyüklüğü ve Kütle Arasında Doğrusal İlişki Yanılgısı: Kuvvetin büyüklüğü ve cismin kütlesi arasında doğrusal bir ilişki olduğu düşünülür. Ancak aslında kuvvetin etkisi, sadece cismin kütlesiyle değil, aynı zamanda uygulanan ivmeyle de ilişkilidir.
 5. Kuvvetin Etkisinin Sadece Yönü Değiştirerek İvme Verme Yanılgısı: Kuvvetin sadece cismin hareket yönünü değiştirerek ivme verdiği düşünülür. Ancak kuvvet, bir cismin hızını artırabilir veya azaltabilir, yönünü değiştirebilir veya cismin şeklini değiştirebilir.

Hareket İle İlgili Kavram Yanılgıları

Kuvvet kavramıyla ilgili bazı yaygın kavram yanılgıları şunlar olabilir:

 1. Hız ve Sürat Arasındaki Farkın Bilinmemesi: Hız ve sürat sıklıkla birbirinin yerine kullanılır ancak aralarında belirgin bir fark vardır. Hız, bir cismin birimi zamandaki yolunu belirtirken, sürat ise bir cismin birim zamandaki hızının büyüklüğünü ifade eder. Yanılgı burada, hız ve sürat kavramlarının aynı şey olduğu düşüncesidir.
 2. Negatif Hız veya Sürat Olamayacağı Yanılgısı: Hız veya sürat negatif olamaz şeklinde bir yanılgı yaygındır. Oysa negatif hız veya sürat, hareketin yönünü gösterir. Örneğin, bir araç geriye doğru hareket ederse, hız veya sürat negatif olabilir.
 3. İvme ve Hız Arasındaki İlişkinin Doğru Anlaşılmaması: İvme, bir cismin hızının değişim oranıdır ancak bu değişim hızın artışı veya azalışı şeklinde olabileceği gibi, hızın yönünün değişimi şeklinde de olabilir. İvme ile hız arasındaki bu farkın anlaşılmaması, ivme kavramının doğru anlaşılmasını engeller.
 4. Sabit Hız ve Sabit Hızlı Hareket Arasındaki Farkın Bilinmemesi: Sabit hız, bir cismin hızının sabit olduğu durumu ifade ederken, sabit hızlı hareket ise cismin hızının sabit olduğu ve doğrusal bir yol boyunca hareket ettiği durumu ifade eder. Bu farkın anlaşılmaması, sabit hız ve sabit hızlı hareket arasındaki ayrımın netleşmemesine neden olabilir.
 5. İvme Sabitken Hızın Değişemeyeceği Yanılgısı: İvme sabitken hızın değişemeyeceği yanılgısı, ivmenin hız değişimini sağlayan bir etken olduğunu anlamamakla ilişkilidir. Ancak sabit bir hızda dönen bir cismin hızı değişmezken, ivmesi sabit olabilir.
/20

Kuvvet ve Hareket

Kuvvet ve hareket ile ilgili kavram yanılgılarını öğrenmek ister misin?

Hazırlayanlar: Dursun Kaan Okur, Nazlı Kesiriklioğlu

1 / 20

Sürtünmesiz ortamda düz bir zemin üzerinde hareketsiz halde bulunan 2kg’lık K cismine sabit 10N büyüklüğünde bir kuvvet uygulanmaya başlanmıştır. t=3 anında kuvvet kaldırılmış cismin üzerindeki net kuvvet sıfır olmuştur.

Buna göre cismin 6.saniyenin sonundaki hızı kaç m/s'dir?

2 / 20

Deniz, Enes ve Kaan isimli 3 arkadaş evlerine yeni aldıkları dolabı iterek yerleştirmek istemektedirler. Dolabı yerleştirirken arkadaşlar arasında bir tartışma çıkmıştır.

Bunlara göre bu arkadaşlardan hangilerinin söylediği yargı doğru olabilir? (Sürtünmeler ihmal edilecektir)

3 / 20

Aşağıdaki şıklardan hangisi kuvvet kavramını tam olarak karşılar?

4 / 20

Sürtünmeli ortamda aşağıdaki mavi ve yeşil cisimler bulunmaktadır.

Buna göre bu cisimler ile ilgili,

I. Yeşil cismin uyguladığı etki kuvveti ile mavi cismin uyguladığı tepki kuvveti eşittir.

II. Cisimler harekete geçerse sürtünme kuvveti cisimlerin hareketine zıt yöndedir.

III. Cisimlere F büyüklüğünde bir kuvvet etki ederse cisimler ivmeli hareket yaparlar.

Yargılarından hangileri kesin olarak doğrudur?

5 / 20

Doğrusal bir yörüngede hareket eden bir aracın konum-zaman grafiği yandaki gibidir.

Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

6 / 20

Aynı ortamda bulunan ve birbirlerine herhangi bir şekilde temas etmeyen İrem ve Yasin isimli iki arkadaştan Yasin'in kütlesinin İrem'inkinden büyük olduğu bilinmektedir. Buna göre ikilinin birbirleri arasındaki etkileşim ile ilgili,

I. Yasin ve İrem birbirlerine herhangi bir kuvvet uygulamazlar.

II. Yasin’in İrem'e uyguladığı kuvvet daha büyüktür

III. Yasin ve İrem birbirlerine eşit kuvvet uygularlar.

Yargılarından hangisi doğrudur?

7 / 20

Kuvvet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

8 / 20

10N’luk bir kuvvetin etkisinde hareket eden bir araçtan belirli bir t anında kuvvet kaldırılıyor. Buna göre aracın t anından sonra yaptığı harekete dair,

I. Önce yavaşlar, sonra durur.

II. Sabit hız ile hareketine devam eder.

III. Sabit ivme ile hareketine devam eder.

Yargılarından hangileri doğrudur? (Sürtünmeler ihmal edilecektir)

9 / 20

Bir öğrenci 10N ağırlığındaki bir tuğlayı avucunda tutarak dikey olarak yukarı doğru sabit bir hızla
yükseltmektedir. Öğrencinin tuğlaya uygulaması gereken kuvvetin büyüklüğü ile ilgili hangisi doğrudur?

10 / 20

O noktasından harekete başlayan bir araç batı yönünde 90 m yol aldıktan sonra kuzeye dönerek 210 m daha yol alıyor. Araç bu noktadan sonra güneye dönüp bir miktar daha yol alıp duruyor.

Araç hareketi süresince 390 m yol aldığına göre, toplam yer değiştirmenin büyüklüğü nedir?

 

 

11 / 20

Doğrusal bir yolda başlangıçta aynı noktada olan A ve B araçlarının hız zaman grafikleri yandaki gibidir.

Buna göre (0-t) zaman aralığında,

 1. Araçlar arası uzaklık değişir.
 2. Araçların aldıkları yollar eşittir.
 • Araçlar zıt yönde hareket etmektedir.

Yargılarından hangileri yanlıştır?

12 / 20

Hareket halindeki K cismine hareketi doğrultusunda bir F kuvveti uygulanıyor. F kuvvetinin uygulanmasından sonra,

I. Cisim durur.

II. Cisim yavaşlar.

III. Cisim hızlanır.

durumlarından hangileri yaşanabilir?

13 / 20

      Kütleleri sırasıyla m,2m ve 3m olan A, B, C cisimlerine F, F,2F kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Cisimlerin ivmelerinin büyüklükleri a, b ve c ise büyükten küçüğe doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 20

Hız ve sürat kavramları ile ilgili,

I. Skaler büyüklüklerdir.

II. Hız temel büyüklük, sürat ise türetilmiş büyüklüktür.

III. Birimleri aynıdır.

Yargılarından hangileri her iki kavram için de doğrudur?

15 / 20

Yer değiştirme ve alınan yol ile ilgili,

I. Birimi metre (m) dir.

II. Vektörel bir büyüklüktür.

III. Cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki en kısa mesafedir

Yargılarından hangileri yalnızca alınan yol kavramı için doğrudur?

16 / 20

Bir bisikletli süratini değiştirmeden dairesel bir pistte tur atmaktadır.

İki tam tur attığı anda bisikletli ile ilgili,

I. Aldığı yol sıfırdır.

II. Yer değiştirmesi aldığı yoldan küçüktür.

III. Ortalama hızının büyüklüğü, ortalama süratinden büyüktür.

Yargılarından hangileri doğrudur?

17 / 20

Sürtünme katsayısının 1.5 olduğu bir zeminin üzerinde bulunan 8kg’lık bir K cismine 10N’luk bir kuvvet uygulanıyor.

Buna göre cismin sahip olduğu 4.saniyenin sonundaki hızı kaçtır?

18 / 20

Bir golf müsabakasında yer alan Ahmet şampiyonluk vuruşunu yapmak için sürtünmesiz sahada sopasını sallayarak topa vurmuştur

 Bu durumda Ahmet'in sopası ve golf topu ile ilgili,

I. Sopanın topa uyguladığı kuvvet ve topun sopaya uyguladığı kuvvet eşittir.

II. Top fırladıktan sonra herhangi bir kuvvetin etkisinde kalmaz.

III. Top yatayda sabit ivme ile hareket eder.

Yargılarından hangileri doğrudur?

19 / 20

Şekildeki A noktasından harekete başlayan bir sporcu C noktasından geri dönerek B noktasında su molası veriyor.

Sporcunun bu süre içerisinde sırasıyla aldığı yol ve yer değiştirmesi nedir? 

20 / 20

Kenan isimli bir öğrenciyi, fizik öğretmeni sürtünme kuvveti konusu ile ilgili sunum yapmak için görevlendiriyor. Buna göre Kenan'ın

I. Sürtünme kuvveti harekete zıt yöndedir.

II. Sürtünme kuvveti hareketi engelleyicidir.

III. Sürtünme kuvveti hareket doğrultusundadır.

Bilgilerinden hangilerini kullanması doğru olur?

Your score is

0%

Bu konudaki kavram yanılgılarını gidermek için şu simülasyonda deney yapabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top